Czy można uzyskać dotację do zakupu kotła gazowego?

boiler gazowy

W związku z rosnącą świadomością ekologiczną coraz więcej osób szuka alternatywnych źródeł ogrzewania swoich domów. Jednym z popularnych rozwiązań jest zakup nowoczesnego kotła gazowego, który może przyczynić się do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji. Warto przyjrzeć się więc kwestii możliwości uzyskania dotacji na ten cel.

Program Czyste Powietrze – pomoc w wymianie kotłów

Jednym z programów, w ramach którego można uzyskać dotację na wymianę starego kotła na ekologiczny kocioł gazowy, jest Program Czyste Powietrze. To ogólnopolski program, którego celem jest poprawa jakości powietrza poprzez wspieranie efektywności energetycznej i ograniczanie niskiej emisji w gospodarstwach domowych. Beneficjenci mogą otrzymać dofinansowanie do nawet 90% kosztów kwalifikowanych inwestycji, w tym także na zakup i montaż kotła gazowego. Aby skorzystać z programu, konieczne jest spełnienie określonych warunków, takich jak posiadanie odpowiedniej dokumentacji oraz zgłoszenie udziału w projekcie przed przystąpieniem do realizacji inwestycji.

NFOŚiGW – dotacje dla przedsiębiorstw

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oferuje również wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw, które chcą inwestować w nowoczesny sprzęt ogrzewający, w tym serwis kotłów gazowych. Dotacje te są częścią programu Priorytet 5 – „Energia”. Dofinansowanie może obejmować zakup i montaż kotła gazowego oraz modernizację istniejącej instalacji grzewczej. Warunkiem otrzymania dotacji jest prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Polski oraz spełnienie kryteriów formalnych określonych przez NFOŚiGW.

Programy unijne – wsparcie dla rozwoju infrastruktury

Kolejnym źródłem finansowania zakupu nowoczesnych kotłów gazowych są fundusze unijne. W ramach programów takich jak Infrastruktura i Środowisko czy Regionalne Programy Operacyjne możliwe jest ubieganie się o wsparcie finansowe na zakup i montaż kotłów gazowych w domach jednorodzinnych, wielorodzinnych czy w przedsiębiorstwach. Wysokość dofinansowania oraz warunki przystąpienia do programów zależą od specyfiki poszczególnego programu i lokalnych wymogów. Warto pamiętać, że takie wsparcie często wiąże się z koniecznością przeprowadzenia audytu energetycznego oraz ścisłego monitorowania realizacji projektu.