Zasady działania kotłów gazowych

kocioł gazowy

Kotły gazowe są jednym z bardziej ekologicznych i niekłopotliwych sposobów ogrzewania budynków mieszkalnych i użytkowych. Pozwalają na korzystanie z gazu ziemnego lub gazu płynnego, które w porównaniu z innymi rodzajami opału, np. paliwami stałymi lub olejem opałowym emitują jedynie znikomą ilość zanieczyszczeń. Wielką zaletą kotłów gazowych jest też ich bardzo łatwa obsługa, która sprowadza się do dbania o wykonywanie okresowych przeglądów oraz o ustawienie temperatury, do jakiej kocioł ma ogrzać wszystkie pomieszczenia. Sprawdźmy, na jakiej zasadzie pracują kotły gazowe, oraz zobaczmy, jakie są ich rodzaje.

Rodzaje kotłów gazowych

Najistotniejsze sposoby podziału kotłów gazowych to wyodrębnienie kotłów jedno- i dwufunkcyjnych oraz kotłów tradycyjnych i kondensacyjnych. Kotły jednofunkcyjne realizują podczas pracy jedynie jedno zadanie – służą zatem wyłącznie do podgrzewania wody krążącej w instalacji grzewczej. Żeby tego rodzaju kocioł mógł być wykorzystany do przygotowywania ciepłej wody użytkowej, musi być wyposażony w specjalny, sprzedawany osobno, zasobnik. Kotły dwufunkcyjne pozwalają na grzanie wody na potrzeby instalacji centralnego ogrzewania, są jednak także wyposażone w przepływowe podgrzewacze wody. Decydując się na kocioł dwufunkcyjny, można więc zyskać możliwość korzystania z ciepłej wody użytkowej bez dodatkowych urządzeń.

Kotły tradycyjne

Kotły tradycyjne przygotowują wodę do ogrzewania budynku dzięki spalaniu gazu. Paliwo jest dostarczane do specjalnej dyszy umieszczonej w komorze spalania. Powstające ciepło podgrzewa wodę znajdującą się w zamontowanym przy komorze spalania wymienniku. Dzięki pompom obiegowym podgrzana woda jest kierowana do instalacji centralnego ogrzewania. Tradycyjne kotły gazowe osiągają bardzo wysoką sprawność sięgającą 90%, wykorzystują więc energię zgromadzoną w paliwie w bardzo dużym stopniu.

Kotły kondensacyjne

Kotły kondensacyjne spalają gaz podobnie jak kotły tradycyjne. Mogą jednak uzyskiwać sprawność przekraczającą 100%, ponieważ są w stanie wykorzystać energię zgromadzoną w wodzie powstającej przy spalaniu gazu. Powstająca przy spalaniu woda ulega skraplaniu, czyli kondensacji. Podczas tego procesu wydziela się dodatkowa ilość ciepła, które jest wykorzystywane do ogrzewania wody z instalacji CO.