Używanie kotła gazowego, a ochrona środowiska

kocioł gazowy

Wszystkie budynki wznoszone w naszym klimacie muszą być wyposażone w system zapewniający im ogrzewanie. Od lat stosowane są różne metody pozyskiwania ciepła, jednak wiążą się one z emisją szkodliwych dla zdrowia substancji i sporym zanieczyszczeniem środowiska. Wiele osób zastanawia się nad używaniem kotła gazowego. Warto przyjrzeć się, jak wygląda eksploatacja tego typu urządzenia na tle innych sposobów pozyskiwania ciepła.

Emisja zanieczyszczeń z kotłów na paliwa stałe

Najbardziej rozpowszechnioną metodą ogrzewania budynków jest wykorzystywanie kotłów na paliwa stałe. Największą popularnością cieszą się kotły spalające węgiel oraz różne postacie drewna. Kotły opalane węglem emitują bardzo dużą ilość zanieczyszczeń. Są to przede wszystkim różnego typu pyły PM 10 oraz PM 2,5, które zawierające siarkę, związki azotu, chloru, fluoru oraz różne metale ciężkie, m.in. rtęć, ołów lub kadm. Nieco mniej zanieczyszczeń powoduje spalanie drewna, jednak i tu pojawia się wiele szkodliwych substancji. Sporo z nich powstaje przy nieodpowiednim spalaniu drewna o za dużej wilgotności. Wydzielający się podczas spalania gaz drzewny nie może być efektywnie spalany, w związku z czym do atmosfery trafiają m.in. znaczne ilości tlenków azotu. Ważne jest także to, że spalanie paliw stałych powoduje emisję znacznych ilości dwutlenku węgla, który ma bezpośredni wpływ na postępujące zmiany klimatu.

Eksploatacja kotła gazowego z punktu widzenia ochrony środowiska

Kotły gazowe spalają gaz ziemny, w przypadku, gdy istnieje możliwość podłączenia do sieci miejskiej lub gaz płynny, czerpany z przydomowego zbiornika. W obu przypadkach podczas spalania gazu dochodzi do emisji śladowych ilości szkodliwych substancji, siarki lub tlenków azotu. Ich ilość jest jednak w żaden sposób nieporównywalna z wielkościami zanieczyszczeń powstających przy spalaniu paliw stałych. Przy spalaniu gazu płynnego lub gazu ziemnego emitowana jest również pewna ilość dwutlenku węgla, jest ona jednak o kilkadziesiąt procent niższa niż przy spalaniu węgla w najnowocześniejszych modelach kotłów. Eksploatacja kotła gazowego jest zatem z punktu widzenia ochrony środowiska jedną z najlepszych możliwości.