Pierwsze uruchomienie kotła grzewczego – zasady postępowania

uruchomienie kotła grzewczego

Przy pierwszym uruchomieniu kotła gazowego ustala się parametry jego pracy i dostosowuje się ustawienia do wymogów użytkownika. Przy rozruchu kotła powinien być obecny fachowiec z uprawnieniami gazowymi i elektrycznymi posiadający akredytację producenta, co jest bardzo ważne, aby nie utracić gwarancji. Nieprawidłowe uruchomienie pieca może bowiem skutkować niewłaściwymi parametrami pracy kotła, co pozostaje nie bez znaczenia dla kosztów ogrzewania domu i komfortu eksploatacji.

Podczas pierwszego uruchomienia kotła instalator sprawdza poprawność zamontowania urządzenia i wszystkich podzespołów oraz przeprowadza analizę spalin. W czasie rozruchu regulowane są parametry pracy kotła, a także całej instalacji centralnego ogrzewania. Serwisant uzupełnia kartę gwarancyjną oraz wystawia protokół uruchomienia. Przy rozruchu pieca obecny powinien być właściciel, ponieważ konieczne jest zapoznanie się z obsługą urządzenia.

Kto może uruchomić kocioł gazowy?

Przed pierwszym uruchomieniem pieca musi zostać wykonana cała instalacja zgodnie z dokumentacją techniczną i wymogami producenta. Kluczowe jest prawidłowe podłączenie pieca do instalacji gazowej i elektrycznej. Dlatego tak ważne jest akredytacja – przykładowo piec Junkersa powinien uruchomić przedstawiciel autoryzowanego serwisu Junkersa. Instalacja gazowa powinna zapewniać odpowiednie ciśnienie robocze, a elementy armatury muszą być sprawdzone pod względem szczelności. Na końcu instalacja musi zostać odpowietrzona i napełniona wodą.

Zlecenie pierwszego uruchomienia kotła osobie bez odpowiednich uprawnień skutkuje utratą gwarancji producenta oraz wieloma problemami w czasie eksploatacji. Co więcej, odpowiednio wyregulowany i właściwie podłączony kocioł to gwarancja niskich rachunków za ogrzewanie.